Tag Archives: sex ก่อนแต่งงาน

การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม

      Comments Off on การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม

หากพูดถึงเรื่องการมีเซ็กส์ก่อนแต่ง เดี๋ยวนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รัก แต่มันอาจส่อเค้าลางทำให้ชีวิตแต่งงานล่มหากเคยมีเรื่องอย่างว่านี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งกับผู้ชาย 2 คนมักทำให้ชีวิตคู่ล่ม จากการวิจัยในเรื่องผู้หญิงกับการมีคู่ครองที่แท้จริง พบว่าผู้หญิงที่มีแนวโน้มว่าจะหย่าร้างมักเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 คนและนี่คือความจริงอย่างน้อยก็ในช่วงปี 1980 และ 1990 ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่จากการสันนิษฐานน่าจะเกิดจากผู้หญิงที่เคยมีอะไรกับผู้ชายสองคนก่อนแต่ง มักนำเรื่องเซ็กส์ของชายหนุ่มสองคนมาเปรียบเทียบกัน จึงทำให้ปัญหารักล่มตามมาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของ Nicholas Wolfinger, ศาสตราจารย์จาก University of Utah Department of Family and Consumer Studies และผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยภาควิชาสังคมวิทยา ได้เปิดเผยไว้