เทคนิคเสริมสร้างความปลอดภัยในเซ็กซ์

      Comments Off on เทคนิคเสริมสร้างความปลอดภัยในเซ็กซ์
เทคนิคเสริมสร้างความปลอดภัยในเซ็กซ์

เทคนิคเสริมสร้างความปลอดภัยในเซ็กซ์

การมีเพศสัมพันธ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักการสำคัญในการลดโอกาสการติดต่อของโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ รวมถึงการเกิดการตั้งครรภ์ในฝ่ายหญิงที่ไม่ใช่คู่รักของตนเอง และการเกิดการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ยังไม่ทันได้เตรียมการณ์มาก่อน แนวความคิดและเทคนิคเหล่านี้เป็นทางเลือกที่สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย แต่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตในประเด็นอันเกี่ยวเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

 

การใช้ถุงยางอนามัย

การใช้ถุงยางอนามัยระหว่างช่วงเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เป็นแนวทางสุดคลาสสิกที่คนจำนวนมากนึกถึงเป็นอันดับต้นๆในการช่วยลดปัญหาของการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาของการเกิดการตั้งครรภ์ในฝ่ายหญิงที่อาจจะชวนให้ช็อคหรือหัวเสียไปเสียหน่อย (เพราะการตั้งครรภ์ในบุคคลที่ยังไม่พร้อม การตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม จะเกิดปัญหายิบย่อยมะรุมมะตุ้มตามมาทั้งในฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

ถ้าหากว่าคุณหรือคู่รักของคุณมีอาการร่างกายแพ้สารลาเท็กซ์ในถุงยางอนามัย อาจหลีกเลี่ยงการการแพ้ได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยแบบพอลิยูรีเทนในระหว่างช่วงเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แทนได้ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเพศศึกษาเพื่อวินิจฉัยถึงถุงยางอนามัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับร่างกายของคุณและคู่รักของคุณ

นอกเหนือจากการสวมใส่ถุงยางอนามัยที่อวัยวะเพศชายหรืออวัยวะเพศหญิงในระหว่างช่วงเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ในช่วงเวลาที่คุณผู้หญิงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง การสวมใส่ถุงยางอนามัยเซ็กซ์ทอยก็จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี

การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หากว่าคุณและคู่รักของคุณ ไม่เคยมีประวัติ มีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนคู่นอนมากกว่า 4 คนภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี แน่นอนว่าคุณและคู่รักของคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ดี การพบแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อรับทราบถึงสภาพร่างกายที่แท้จริงของตนเอง เป็นหนทางเดียวที่จะป้องกันและดูแลร่างกายโดยเฉพาะในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังสามารถป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปยังบุคคลที่คุณรักในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าคุณกำลังมีลักษณะอาการต้องสงสัยว่าจะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูก (ถ้าหากว่าคุณและคู่รักกำลังวางแผนจะมีลูกด้วยกัน ควรหยุดชะงักแผนเพื่อรักษาตัวให้หายขาดก่อน)

 

การสื่อสาร

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยังเกี่ยวข้องครอบคลุมไปถึงการสื่อสารพูดคุยกับคู่รัก ในประเด็นกิจกรรมทางเพศ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นทางเลือกต่างๆเพื่อป้องกันสาเหตุแห่งความเสี่ยง ลองสนทนาเชิงปรึกษาหารือกัน ว่ากิจกรรมใดที่คุณทั้งคู่ควรทำ กิจกรรมใดที่คุณทั้งคู่ไม่ควรทำ

สำหรับคำแนะนำสำหรับคู่รักที่มีลูกแล้ว คุณทั้งคู่ควรอบรมบ่มเพาะให้ลูกของคุณมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัยอันสมควร เพราะถ้าหากว่าลูกของคุณทั้งคู่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยที่อายุยังน้อย โอกาสในการเกิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เพิ่มสูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ช่วงอายุในขณะที่มีเริ่มมีเพศสัมพันธ์ แปรผกผันกับโอกาสในการเกิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์