การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม

      Comments Off on การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม
การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม

การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 2 คนก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มจะทำให้ชีวิตคู่ล่ม

หากพูดถึงเรื่องการมีเซ็กส์ก่อนแต่ง เดี๋ยวนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รัก แต่มันอาจส่อเค้าลางทำให้ชีวิตแต่งงานล่มหากเคยมีเรื่องอย่างว่านี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ทำไมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งกับผู้ชาย 2 คนมักทำให้ชีวิตคู่ล่ม

จากการวิจัยในเรื่องผู้หญิงกับการมีคู่ครองที่แท้จริง พบว่าผู้หญิงที่มีแนวโน้มว่าจะหย่าร้างมักเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 คนและนี่คือความจริงอย่างน้อยก็ในช่วงปี 1980 และ 1990 ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่จากการสันนิษฐานน่าจะเกิดจากผู้หญิงที่เคยมีอะไรกับผู้ชายสองคนก่อนแต่ง มักนำเรื่องเซ็กส์ของชายหนุ่มสองคนมาเปรียบเทียบกัน จึงทำให้ปัญหารักล่มตามมาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของ Nicholas Wolfinger, ศาสตราจารย์จาก University of Utah Department of Family and Consumer Studies และผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยภาควิชาสังคมวิทยา ได้เปิดเผยไว้

การเปลี่ยนนิสัยทางเพศ

ในอดีตคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อนการแต่งงาน จะมีอัตราการหย่าร้างที่สูง แต่วัฒนธรรมทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในศตวรรษที่ผ่านมา และเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมีผลต่อความเสี่ยงในการหย่าร้างหรือไม่ Wolfinger ได้มองข้อมูลจากการทำแบบสำรวจความเจริญเติบโตของครอบครัวแห่งชาติกับการสำรวจเกี่ยวกับการสมรสและพฤติกรรมทางเพศ ที่ถูกเก็บรวบรวมในปี 2002 , 2006 , 2010 , 2011 และ 2013

จากผลการวิจัยยืนยันว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมามากกว่า 50 ปีก่อนแล้ว ตั้งแต่ก่อนปีพ. ศ. 2493  โดยผู้หญิงประมาณร้อยละ 21 ที่แต่งงานแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2470 ไม่เคยมีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน แต่ผู้หญิงเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ที่แต่งงานแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2553 ที่เป็นหญิงพรหมจรรย์  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวอเมริกันเริ่มยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ซึ่งแน่นอนผู้ชายไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจ้าสาวที่มีความบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์และความมั่นคง

อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าการเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักมาก่อนมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงในการสมรสลดลง แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและเป็นหญิงพรหมจรรย์ก็ยัง มีโอกาสน้อยที่จะหย่าร้าง ซึ่งจากการศึกษามีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ในปี 1980 และ 6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010 ส่วนการรายงานคู่สามีภรรยาที่มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดจะเกิดในช่วงปี 1980 และ 1990 ซึ่งในช่วงปี 1980 จะมีประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ของการแต่งงานเหล่านี้ละลายภายที่เลิกกันภายในห้าปี โดยร้อยละ 18 ของการแต่งงานสิ้นสุดลงเมื่อผู้หญิงเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนสมรสมากกว่า 10 คู่ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียว

“บางทีมันอาจจะไม่แปลกที่จะมีคู่นอนกันมาก่อน แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้หญิงที่มีคู่สมรสสองคนก่อนสมรสมีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด” Wolfinger กล่าว นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าในช่วงปี 2000 ผู้หญิงที่มีคู่ขามากกว่า 10 คน เห็นว่าการแต่งงานของพวกเธอจะมีการหย่าร้างภายใน 5 ปี